Skupina PSA vykazuje v 1. pololetí 2020 zisk

download-pdf
download-image
download-all
St, 29/07/2020 - 12:30
  • Obrat skupiny dosáhl 25,1 miliard €
  • Běžná provozní marže[1] automobilové divize[2] činí 731 milionů €, tj. 3,7 %
  • Čistý zisk v rámci podílu skupiny činil 595 milionů €
  • Volné hotovostní prostředky (free cash-flow) automobilové divize představují 153 milionů €, s vyloučením potřeby provozního kapitálu
  • Solidní finanční zajištění 23,2 miliard €
 

[1] Hospodářský výsledek z provozní činnosti automobilové divize ve vztahu k obratu automobilové divize

[2] Automobilová divize (PCDOV)Předseda představenstva skupiny PSA Carlos Tavares prohlásil: „Tento pololetní výsledek je důkazem odolnosti skupiny. Je odměnou za šest po sobě jdoucích let intenzivní práce na zvýšení naší agility a snížení bodu zvratu. Skupině se daří krizi překonávat rovněž díky nasazení týmů, které se snaží nabídnout našim zákazníkům čistou, bezpečnou a dostupnou mobilitu. Jsme odhodláni dosáhnout ve druhé polovině roku výrazného oživení a současně dokončit do konce 1. čtvrtletí roku 2021 vznik koncernu Stellantis.“

Obrat skupiny dosáhl v prvním pololetí roku 2020 celkem 25 120 mil. €, což znamená pokles oproti prvnímu pololetí roku 2019 o 34,5 %. Obrat automobilové divize dosáhl 19 595 mil. €, tj. snížení o 35,5 % ve srovnání s prvním pololetím roku 2019; hlavně v důsledku nepříznivého dopadu objemů a skladby zemí (-40,5 %), poklesu prodejů partnerům (-0,5 %) a dopadu směnných kurzů (-0,6 %). Naopak, na obrat mělo příznivý dopad sortimentní složení výrobků (+3,4 %), cena (+0,4 %) a jiné vlivy (+2,3 %).

Hospodářský výsledek skupiny z provozní činnosti[1] činil 517 mil. €, což znamená pokles o 84,5 %. Hospodářský výsledek z provozní činnosti automobilové divize se snížil o 72,5 % a dosáhl 731 mil. €. Této úrovně ziskovosti 3,7 % bylo dosaženo navzdory výraznému dopadu poklesu objemů, a to díky pozitivnímu sortimentnímu složení výrobků a snížení nákladů.

Běžná provozní marže skupiny je 2,1 %, což znamená pokles o 6,6 procentních bodů oproti prvnímu pololetí roku 2019.

Jednorázové provozní výnosy a náklady skupiny činily v 1. pololetí -35 mil. €, oproti -847 mil. € v 1. pololetí 2019.

Finanční výsledek skupiny se zvýšil na 52 mil. €, přičemž v prvním pololetí roku 2019 dosahoval -166 mil. €.

Konsolidovaný čistý zisk skupiny dosáhl 376 mil. €, což znamenalo oproti prvnímu pololetí roku 2019 pokles o 1 672 mil. €. Čistý zisk v rámci podílu skupiny se oproti prvnímu pololetí roku 2019 snížil o 1 237 mil. € a dosáhl 595 mil. €.

Hospodářský výsledek z provozní činnosti banky Banque PSA Finance činí 463 mil. €[2], což představuje pokles o 9,7 %.

Hospodářský výsledek z provozní činnosti společnosti Faurecia představuje ztrátu ve výši -159 mil. €.

Free cash flow z výrobní a obchodní činnosti dosáhl -4 704 mil. €, z toho -3 601 mil. € pro automobilovou divizi. Free cash flow automobilové divize je kladný, ve výši 153 mil. €, po vyloučení potřeby provozního kapitálu.

Celkové skladové zásoby včetně nezávislé sítě a dovozců[3] činí k 30. červnu 2020 celkem 505 000 vozů, což představuje pokles oproti 30. červnu 2019 o 24 %.

Čistá finanční pozice průmyslových a obchodních aktivit činí k 30. červnu 2020 celkem 2,886 mil. €, z toho 6,957 mil. € pro automobilovou divizi.

Vyhlídky trhu:

Skupina očekává, že v roce 2020 dojde k poklesu automobilového trhu o 25 % v Evropě, o 30 % v Rusku a v Latinské Americe a o 10 % v Číně.

Provozní cíl:

Skupina PSA si stanovila cíl dosáhnout v období 2019–2021 průměrné běžné provozní marže[4] automobilové divize více než 4,5 %.

Odkaz na prezentaci výsledků za 1. pololetí roku 2020.


Finanční kalendář

28. října 2020: Obrat skupiny za 3. čtvrtletí 2020

Konsolidovanou účetní závěrku skupiny PSA Peugeot Citroën k 30. červnu 2020 schválilo 27. července 2020 představenstvo a 27. července 2020 ji překontrolovala dozorčí rada. Auditoři skupiny provedli přezkum závěrky a připravují auditorskou zprávu. Zpráva o průběžných výsledcích a prezentace výsledků za 1. pololetí 2020 jsou k dispozici na internetových stránkách skupiny (www.groupe-psa.com) v sekci „Analytici a investoři“.

 

[1] Hospodářský výsledek z provozní činnosti nezahrnuje určité úpravy včetně nákladů na restrukturalizaci, snížení hodnoty penězotvorných jednotek a další výsledky z provozní činnosti, které jsou považovány za vzácné nebo jednorázové a dochází k nim jen zřídka.

[2] 100 % výsledku Banque PSA Finance. V účtech skupiny PSA byly společné podniky konsolidovány ekvivalenční metodou.

[3] Včetně dovozců Peugeot mimo Evropu

[4] Hospodářský výsledek z provozní činnosti ve vztahu k obratu automobilové divize (PCDOV)

Scroll