Skupina PSA vykazuje v 1. pololetí 2019 vysokou ziskovost

download-pdf
download-image
download-all
St, 24/07/2019 - 13:45
  • Obrat skupiny dosáhl 38,3 miliard €
  • Běžná provozní marže[1] automobilové divize[2] činí 8,7 %
  • Běžná provozní marže skupiny je 8,7 %
  • Volné hotovostní prostředky (free cash-flow)[3] skupiny[4] poté, co Faurecia zakoupila Clarion, činí 1,599 miliard €
  • Volné hotovostní prostředky automobilové divize představují 2,287 miliard €
 

[1] Hospodářský výsledek z provozní činnosti ve vztahu k obratu

[2] Automobilová divize (PCDOV)

[3] Free Cash Flow = Cash Flow + Restructuring + změna potřeby provozního kapitálu + kapitalizované investiční výdaje a výdaje na výzkum a vývoj

[4] Výrobní a obchodní činnostiPředseda představenstva skupiny PSA Carlos Tavares prohlásil: „Díky zaměření na realizaci strategického plánu jsme v prvním pololetí vykázali solidní free cash flow a vysokou běžnou provozní marži. Věnujeme se elektrifikaci našich vozů a jsme připraveni přijmout další technologické výzvy. Našimi zásadními přednostmi k dosažení cílů plánu Push to Pass je naše reakceschopnost a dokonalá souhra našeho managementu.“

Obrat skupiny dosáhl v prvním pololetí roku 2019 celkem 38 340 mil. €, což znamená pokles oproti prvnímu pololetí roku 2018 o 0,7 %. Obrat automobilové divize dosáhl 30 378 mil. €, což znamená snížení o 1,1 % ve srovnání s prvním pololetím roku 2018; příznivý dopad sortimentního složení výrobků (+2,9 %) a ceny (+1,3 %) částečně vykompenzoval pokles prodejů partnerům (-2,2 %) a negativní dopady směnných kurzů (-0,8 %), objemů, složení zemí (-1,4 %) a jiných vlivů (-0,9 %).

Hospodářský výsledek skupiny z provozní činnosti činil 3 338 mil. €, což znamená růst o 10,6 %. Hospodářský výsledek z provozní činnosti automobilové divize se zvýšil oproti 1. pololetí 2018 o 12,6 % a dosáhl 2 657 mil. €. Této vysoké úrovně ziskovosti 8,7 % bylo dosaženo i přes negativní dopad směnných kurzů, a to hlavně díky pozitivnímu sortimentnímu složení výrobků a dalšímu snížení nákladů.

Běžná provozní marže skupiny je 8,7 %, což znamená nárůst o 0,9 procentního bodu oproti prvnímu pololetí roku 2018.

Jednorázové provozní výnosy a náklady skupiny činily v 1. pololetí –847 mil. €, oproti –750 mil. € v 1. pololetí 2018.

Finanční výsledek skupiny činil –166 mil.€, v prvním pololetí roku 2018 dosahoval –218 mil.€.

Konsolidovaný čistý zisk skupiny vzrostl v prvním pololetí oproti prvnímu pololetí roku 2018 o 335 mil. € na 2 048 mil. €. Čistý zisk v rámci podílu skupiny se oproti prvnímu pololetí roku 2017 zvýšil o 351 mil. € a dosáhl 1 832 mil. €.

Hospodářský výsledek z provozní činnosti banky Banque PSA Finance činí 513 mil. €[1], což představuje nárůst o 0,6 %.

Hospodářský výsledek z provozní činnosti společnosti Faurecia činí 634 mil. €, což znamená nárůst o 1,2 %.

Free cash flow z výrobní a obchodní činnosti dosáhl 1 599 mil. €.

Celkové skladové zásoby včetně nezávislé sítě a dovozců[2] činí k 30. červnu 2019 celkem 659 000 vozů, jsou tedy na stejné úrovni jako k 30. červnu 2018.

Čistá finanční pozice průmyslových a obchodních aktivit činí k 30. červnu 2019 po přepracování dle normy IFRS 16 a akvizice Clarionu ze strany společnosti Faurecia 7 906 mil. €.

Vyhlídky trhu:

Skupina očekává, že v roce 2019 dojde k poklesu automobilového trhu o 1 % v Evropě, o 4 % v Latinské Americe a o 7 % v Číně, ruský trh by měl dosáhnout růstu 3 %.

Provozní cíl

Skupina PSA si stanovila cíl dosáhnout v období 2019–2021průměrné běžné provozní marže[3] automobilové divize více než 4,5 %.

Odkaz na prezentaci výsledků za 1. pololetí roku 2019.


Finanční kalendář

23. října 2019:  Obrat skupiny za 3. čtvrtletí 2019

Konsolidovanou účetní závěrku skupiny PSA Peugeot Citroën k 30. červnu 2019 schválilo 23. července 2019 představenstvo a 23. července 2019 ji překontrolovala dozorčí rada. Auditoři skupiny provedli přezkum závěrky a připravují auditorskou zprávu o konsolidované závěrce.

Zpráva o průběžných výsledcích a prezentace výsledků za 1. pololetí 2019 jsou k dispozici na internetových stránkách skupiny (www.groupe-psa.com) v sekci „Analytici a investoři“.

 

[1] 100 % výsledku Banque PSA Finance. V účtech skupiny PSA byly společné podniky konsolidovány ekvivalenční metodou.

[2] Včetně dovozců Peugeot mimo Evropu

[3] Hospodářský výsledek z provozní činnosti ve vztahu k obratu automobilové divize (PCDOV)

Scroll