Postupné bezpečné zprovoznění továren skupiny PSA v souvislosti s obnovením obchodních aktivit

download-pdf
download-image
download-all
Út, 05/05/2020 - 18:00
 • Posílená hygienická opatření byla projednaná  s odbory a byla zavedena do továren PSA před opětovným zahájením výroby;
 • Výrobu budou zajišťovat zaměstnanci na základě dobrovolnosti;
 • Provádění auditů za účelem bezchybného uplatňování opatření ve veškerých výrobních, obchodních, terciárních, výzkumných a vývojových pracovištích skupiny;
 • Postupné a bezpečné obnovení výroby, která je klíčové pro obchodní činnosti.


„Dvěma hlavními zásadami veškeré naší činnosti zůstávají ochrana našich zaměstnanců a ochrana našeho podniku. Přijatý protokol posílených opatření zajišťuje našim zaměstnancům vysokou úroveň ochrany a je prvním kritériem pro restartování našich výrobních závodů. S ohledem na to, že výroba a obchodní činnosti spolu úzce souvisí, postupně a bezpečně obnovujeme provoz svých výrobních nástrojů a začínáme vyrábět automobily, na které naši zákazníci čekají. Těmito dvěma kritérii se budou řídit naše rozhodnutí během nadcházejících týdnů a měsíců,“ Yann Vincent, výrobní ředitel skupiny PSA.

Od začátku krize spojené s onemocněním Covid-19 je prioritou skupiny PSA ochrana zdraví zaměstnanců a zajištění udržitelnosti podniku. Během odstávky výrobních činností zavedla skupina PSA protokol posílených hygienických opatření, přizpůsobený situaci na každém jednotlivém výrobním, obchodním, terciárním, výzkumném a vývojovém pracovišti. Tento protokol, na kterém se podíleli zdravotníci, byl podrobně projednán s odbory zastupujícími zaměstnance a pravidelně procházel audity. Kromě toho budou na pracovištích fungovat referenti pro protokol, kteří budou mít na starost kontrolu uplatňování ochranných hygienických pravidel a v případě potřeby budou zajišťovat provádění nápravných opatření.

Postupné a bezpečné opětovné zahájení výroby bude probíhat v následujících týdnech, první vlna částečného opětovného zahájení výroby je naplánována na období 4.–11. května (ve Francii od 11. května), s přihlédnutím ke konkrétní situaci (rušení zákazu volného pohybu, znovuotevření prodejen a prodejní situace každého modelu).

 Zavedená opatření

 • Co nejčastější využívání individuální přepravy. V případě spolujízdy a veřejné dopravy zajištění roušek a uplatnění stanoveného pravidla zaplňování (sezení na přeskáčku od zadní strany autobusu);
 • Měření teploty u vstupu do areálu, jako doplněk vlastního sledování příznaků;
 • Poskytnutí roušek a desinfekčního gelu;
 • Používání ochranných brýlí a roušek na pracovišti;
 • Dodržování dostatečné vzdálenosti mezi osobami na celém pracovišti s vyznačením bezpečné vzdálenosti na podlaze, a to i v odpočívárnách a kuřáckých prostorech;
 • Zachovávání otevřených dveří (kromě protipožárních), aby nedocházelo ke kontaktu s klikami;
 • Časté čištění nástrojů a pracovních ploch;
 • Ochranná lhůta při výměně dílů, které nebyly připraveny v prostředí PSA;
 • Úprava střídání pracovních týmů jednotlivých směn tak, aby se skupiny zaměstnanců nepotkávaly.

 

Skupina PSA uplatňuje tento postupný odpovědný přístup bez jakýchkoliv kompromisů, aby ochránila své zaměstnance a zákazníky a zároveň zajistila dlouhodobou životaschopnost podniku.

Scroll